Logo KagerPI light2 100308kopie1

Kager

performance improvement B.V.

High Performance Organisaties

Een High Performance Organization (HPO) volgens de definitie van De Waal (*) een organisatie die gedurende 5 tot 10 jaar beter presteert dan vergelijkbare organisaties, door:

  • een hoge kwaliteit van management en werknemers
  • continue verbetering en innovatie
  • lange termijn visie, gekoppeld aan korte termijn actie
  • een stakeholders (klanten, medewerkers, financiers en leveranciers) gerichte inrichting van de organisatie.

Uit het onderzoek van De Waal (*) komen vijf pijlers naar voren die een doorslaggevende rol spelen in het succes van organisaties. Deze zijn:

  • Het management is van een hoge kwaliteit en combineert integriteit en coachend leiderschap met snelle besluitvorming.
  • De cultuur van een HPO betrekt iedereen intensief via een open cultuur en dialoog gericht op acties naar betere prestaties.
  • De lange termijn gerichtheid van een HPO geldt voor klanten, leveranciers en samenwerkingsorganisaties, maar vooral ook voor management en medewerkers. Nieuw management wordt door promoties van binnenuit aangevuld.
  • Een HPO kent haar onderscheidende kenmerk in de markt en laat alle medewerkers continu bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van haar processen, diensten en producten
  • De medewerkers van een HPO zijn divers, complementair en kunnen goed samenwerken. Ze zijn flexibel en veerkrachtig ten dienste van het resultaat.

(*) Dr. André de Waal van het Center for Organizational Performance heeft een grootschalig onderzoek naar het fenomeen ‘High Performance Organizations (HPO)’ gedaan. Er zijn 230 (inter)nationale onderzoeken naar HPO’s bestudeerd en 2.600 wereldwijde enquêtes gedaan.

High Performance

disclaimer
privacy statement

Logo KagerPI small 100308