Logo KagerPI light2 100308kopie1

Kager

performance improvement B.V.

Aanpak

Een opdracht start bij heldere doelstellingen en een transparante aanpak. Er wordt daarom altijd veel aandacht gegeven aan een gedegen intake: wat is de werkelijke probleemstelling en wat is de beste wijze om die aan te pakken? Soms is dat direct duidelijk, soms is een aantal interviews noodzakelijk om de kern van de zaak boven water te krijgen. Altijd wordt een plan van aanpak voorzien van een veranderkundige visie op het verbeteringsproces.

Opdrachten kunnen het karakter hebben van een korte scan (“wat is hier aan de hand?”) tot en met het hands on realiseren van de noodzakelijke verbeteringen. Als adviseur van het management of als manager met een duidelijke doelstelling.

Meer informatie over: Fasering in 7 stappen

Aanpak

disclaimer
privacy statement

Logo KagerPI small 100308